Vacatures - Wientjes Group

Vind vacatures

terug

Senior Adviseur Strategisch Milieubeleid

De adviseur moet een visie hebben op het ontwikkelen en implementeren van effectief milieubeleid. Hij of zij is daarom goed op de hoogte van recente ontwikkelingen en heeft een uitstekend netwerk bij het ministerie van VROM, V&W, de kennisinstituten en de milieuafdelingen van andere overheden.

In deze functie bent u mede verantwoordelijk voor het gezicht van de organisatie in de markt en voor de acquisitie van projecten. U voorziet uzelf en tenminste twee collega’s van opdrachten. Tenslotte heeft u een taak om junior collega’s te inspireren en professioneler te maken.

Voor het inschakelen van de juiste expertises onderhoudt u contacten met collega's van andere adviesgroepen. Vooral met de vakgroep Milieu & Ruimte en de adviesgroep Industrie. U heeft de kwaliteit van producten en processen hoog in het vaandel staan en bent bereid om uw eigen vaardigheden continu te verbeteren en anderen daarop te coachen.

Als senior adviseur heeft u een grote mate van vrijheid. Het inzetten van uw eigen netwerk is een pré waardoor u in een vroeg stadium al gesprekspartner bent. U bent in staat om marktontwikkelingen te vertalen naar kansen.  

Verantwoordelijkheden:

U geeft mede invulling aan de ontwikkelingen binnen het werkgebied Milieu die van belang zijn voor de gehele organisatie. Hierbij valt te denken aan het op strategisch niveau uitdenken van innovaties, het initiëren, acquireren, ontwikkelen, coördineren en laten uitvoeren van (grote) projecten en onderzoeksopdrachten.

 

U bent de spreekbuis en de kennisbehartiger binnen de vestiging en vervult een voorbeeldfunctie in het uitdragen van de missie en visie van de organisatie. U adviseert bij de planvorming van activiteiten ten aanzien van het aspect Milieu, bent betrokken bij milieueffectstudies en adviseert bedrijven bij hun ontwikkelingen ten aanzien van milieu en ruimtelijke ordening. U heeft affiniteit met de andere adviesdisciplines van het bureau en bent in staat hiertussen verbanden te leggen. Tevens functioneert u als procesbegeleider in projecten, waarin meerdere disciplines van het bureau integraal worden ingezet.

 

U bent bevoegd tot zwaarwichtige technische vertegenwoordigingen naar buiten, inclusief het verzorgen van lezingen en publicaties. U weet wat netwerken inhoudt en begrijpt dat relatiemanagement een wezenlijk onderdeel van uw functie is. We verwachten dat u een aantoonbaar netwerk meebrengt, dat u graag wilt inzetten voor het slagen van de functie. U begrijpt dat de geboden vrijheden gekoppeld zijn aan het dragen van grote mate van verantwoordelijkheid. 

Eisen / arbeidsvoorwaarden:

U heeft een natuurlijk overwicht op basis van uw kennis, kunde, ervaring en persoonlijkheid. We denken aan iemand met een milieutechnische/juridische achtergrond met een generalistische kijk op de milieuproblematiek met minimaal 10 jaar ervaring in de uitvoering van milieubeleid. 

Inlichtingen/Sollicitatie:

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Egbert Wientjes. Hij is bereikbaar op nummer 06-53217464terug naar vacature-overzicht

Reageer direct