Partners - Wientjes Group

Desgewenst is een lijst van samenwerkende organisaties in te zien. Door samenwerking op alle facetten van de arbeidsmarkt kan een professioneel netwerk worden gevormd ,waarbij iedere partij zijn eigen expertise kan uitoefenen.

 

Deze samenwerkingen zijn -gezien de sneller gaande maatschappelijke ontwikkelingen-blijven zelf ook onderhevig aan veranderingen al naargelang dat vereist is voor de specifieke situatie.

 

Dat de gehele maatschappij steeds meer en vooral ook steeds sneller van vorm verandert doet de bestaande orde steeds meer inzien dat er een noodzaak ligt in flexibel inspelen op deze innovaties.